Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Bản tin Swift Việt Nam #9

![9](https://raw.githubusercontent.com/SwiftVietnam/SwiftVietnam/master/Output/Images/swiftvietnam/9/swiftvietnam_9.png) Bản tin Swift Việt Nam #9 Tuần vừa rồi Apple đã phát hành Beta 3 cho Xcode 12, iOS và iPadOS với một số APIs mới. Apple cũng đã opensource thư viện Exposure Notification. Thư viện này được các nư... ...

View decoration in Swift

I. Giới thiệu Việc clean code là điều mà bất kỳ lập trình viên nào cũng phải làm. Nhưng việc để code được sạch sẽ và dễ đọc thì phải cần đến rất nhiều yếu tố. Mỗi lần rảnh tôi lại lục lọi đọc lại ... ...

Log trong Swift với OSLog

Khi cần phải sử dụng Log trong swift, điều đầu tiên chúng ta nghĩ đến thường là print và NSLog. Tuy nhiên, gần đây Apple đã giới thiệu 1 chuẩn mới cho việc Log khi lập trình dưới dạng unified loggi... ...

[Xcode] Main Thread Checker

Giới thiệu Main Thread Checker là một công cụ độc lập được Apple tích hợp vào từ Xcode 9 cho các ngôn ngữ Swift và C để phát hiện việc sử dụng sai cho AppKit, UIKit và các API khác trên background ... ...

Retain cycles unit test

Trong quá trình phát triển ứng dụng, chúng ta rất khó tránh khỏi việc tạo ra retain cycles kể cả với những lập trình viên giàu kinh nghiệm. Retain cycles không phải lúc nào cũng dễ dàng để phát hiệ... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 7