Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

[Hackthebox - Writeup] Cascade

![](https://images.viblo.asia/a1eb482a-a177-4c69-864f-844be6b8516b.png) Cascade là bài thứ mấy mình chơi với machine Windows trên hackthebox cũng không nhớ nữa, chỉ nhớ là bài này mình làm vào đúng tối sinh nhật năm nay của mình. Là một bài khá hay với LDAP, mình đã ... ...

[Hackthebox- Writeup] Book

Mở đầu Trở lại với series Writeup Hackthebox, ngày hôm qua Hackthebox đã cho retired bài Book này, được đánh giá là Medium. Bài này được mình làm từ 24/03 nhưng đến giờ mới được public. Hãy cùng m... ...

redpwnCTF 2020 Writeup (1/2)

Giới thiệu <sup>Đến cả cái ảnh kết quả cũng phải hack sao cho không bị thấp quá.</sup> <br> Giải này mình đánh kém lắm nên không có gì để giới thiệu đâu. Vào đề luôn đây. Nguồn các bài đã được mi... ...