Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Tuyệt chiêu tìm ra các công nghệ sử dụng trong bất kì website nào trong vòng 1 nốt nhạc

Tuyệt chiêu tìm ra các công nghệ sử dụng trong bất kì website nào trong vòng 1 nốt nhạc Các bạn đã bao giờ vào một website nào đó và bỗng nhiên trong đầu hiện ra câu hỏi: "Trang web này được xây d... ...

Fuzzing web với FFUF

Giới thiệu FFUF(Fuzz Faster U Fool) là một tool opensource được viết bằng Go, ffuf ngày càng phát triển vì tốc độ đáng kể của nó, nếu chạy 100 thread chúng ta có thể thực hiện scan subdomains với 1... ...

How To Create a Custom Webhook URL Using Autocode

Bài viết được dịch từ nguồn: https://hackernoon.com/how-to-create-a-custom-webhook-url-using-autocode-kx1x3uck Để nhanh chóng có được URL Webhook có thể tùy chỉnh của riêng bạn, chỉ cần Fork từ li... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 51