Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

[Vulnhub] Cherry Writeups

Chào mọi người, lại là mình với series về các bài writeup của vulnhub đây. Hôm nay chúng ta tiếp tục với machine cherry nhé I. Tổng quan 1. Cherry machine Tiếp tục là một machine dễ trong các mach... ...

[Vulnhub] Geisha Walkthrough

Hello các bạn, lại là mình với series các bài vulnhub đây. Lần này vẫn tiếp tục là một machine của team SunCSR Team. Cùng mình tìm hiểu nhé. I. Tổng quan 1. Geisha machine Mình đánh giá đây là một... ...

[Vulnhub] Loly Walkthrough

I. Mở đầu 1. Vulnhub Vulnhub là một nền tảng cung cấp các tài liệu cho người dùng trải nghiệm thực hành trong lĩnh vực về an ninh số, phần mềm máy tính và quản trị mạng. Trên đây sẽ có rất nhiều cá... ...

[Write up] Vulnhub: Sumo

![](https://images.viblo.asia/0f0a8360-798e-44ef-9868-908e0b2bf7bc.png) Giới thiệu Sumo là 1 machine về leo quyền trên Linux được thiết kế bởi SunCSR team, thông tin về machine các bạn có thể xem tại đây. Theo cảm nhận cá nhân mình thì Sumo là bài cơ bản, thích hợp v... ...