Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Dạo một vòng với Nuxt

Cũng khá là lâu rồi mình không đọc thêm về Vue do toàn làm React :cry:. Nhưng rồi thời tới không cản nổi, giờ mình lại mày mò đọc về Vue để làm dự án mới về nó rồi. Một số bài viết trước mình cũng ... ...

Giới thiệu Nuxt.js

Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu về nuxt js, nội dung bài viết gồm những phần sau đây 1. Nuxt.js là gì? 2. Tính năng nổi bật của nuxt.js 3. Xây dựng ứng dụng demo 4. Cấu trúc thư mục ... ...