Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Tổng hợp những VSCode Extensions cần thiết cho lập trình viên

![](https://images.viblo.asia/b8e2785f-e44f-4a8c-b949-379e1657d0c2.png) Visual Studio Code là một text editor hoàn toàn miễn phí, được phát triển bởi Microsoft.Đã từ lâu, VSCode đã chiếm được cảm tình của rất nhiều lập trình viên bởi tính dễ sử dụng, hiệu suất ổn địn... ...