Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Using Truth Tables to write better unit tests

Vài năm trước, tôi đã làm việc tại một công ty khởi nghiệp nhỏ, rất nặng vấn đề thử nghiệm, đó là một sự thay đổi lớn về mặt tinh thần đối với tôi, vì tôi đã dành hai năm qua tại một công ty lớn hơ... ...

Tìm hiểu về Unit Testing

1. Unit testing (kiểm thử đơn vị) là gì? Định nghĩa UNIT TESTING: Là một loại kiểm thử phần mềm trong đó thực hiện kiểm thử từng đơn vị hoặc thành phần riêng lẻ của phần mềm. Mục đích của việc Kiểm... ...

Tối ưu hóa unit test trong rails

Unit test là một phần không thể thiếu trong mỗi ứng dụng. Một hệ thống có unit test chạy nhanh và hiệu quả sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian deploy cho team trong quá trình phát triển. Dưới đây... ...

Tìm hiểu unit test

Giới thiệu. - Hôm trước mình có tham gia một buổi siminar do anh Thắng chia sẻ về việc unit test trong các dự án laravel, bài viết này mình thực hiện việc trình bày lại các nội dung đã được chia sẻ... ...

Unit Test là gì ?

Khái niệm Unit Test là một loại kiểm thử phần mềm trong đó các đơn vị hay thành phần riêng lẻ của phần mềm được kiểm thử. Kiểm thử đơn vị được thực hiện trong quá trình phát triển ứng dụng. Mục tiê... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 7