Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Hướng dẫn lập trình Arduino cơ bản

Ở bài viết trước, mình đã giới thiệu qua về Arduino, ở bài biết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lập trình Arduino cơ bản thông qua ví dụ cơ bản: Làm đèn LED tự động bật tắt sau một khoảng thời g... ...

Giới thiệu về Arduino

Đã bao giờ bạn muốn tạo ra robot, đèn nhấp nháy theo nhạc, làm hiệu ứng đèn LED nhấp nháy trên các biển quảng cáo,… hay có thể là máy in 3D, máy bay không người lái,... Bạn biết về lập trình nhưng ... ...

Tạo thử một tabbar với Swift UI

Đầu tiên bạn khởi động Xcode --> Tạo một project mới --> Single View App --> Đặt tên cho app và chọn user interface là SwiftUI Mở file ContentView.swift Xoá hết đoạn code cũ đi , và thêm đoạn code... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 18