Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Xử lý Class trong TypeScript

Class và Inteface là hai cấu trúc mạnh mẽ không chỉ trong lập trình hướng đối tượng mà còn type - checking trong TypeScript . Từ một Class chúng ta có thể tạo ra các Object có cùng cấu trúc phương... ...

Cài đặt EsLint trong Javascript, Typescript, React

Tại sao dùng ESLint Hiện tại không có bất cứ một đối thủ nào xứng tầm với ESLint, nó là dự án đã và đang được bảo trì bởi cộng đồng rất rộng lớn. Hầu hết các chương trình viết code đều hỗ trợ, chún... ...

[JavaScript] Làm quen với TypeScript

Hôm nay, chúng ta sẽ học TypeScript, một ngôn ngữ được biên dịch thành JavaScript, được thiết kế để xây dựng các ứng dụng lớn và phức tạp. Nó kế thừa nhiều khái niệm từ các ngôn ngữ như C# và Java,... ...

Typescript AutoMapper

AutoMapper - Chào các bạn, sau một thời gian sử dụng thư viện AutoMapper của tác giả Chau Tran. Mình xin phép chia sẻ use-case mà mình áp dụng trong dự án làm backend của mình. Trong các dự án của... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5