Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

AutoMapper - P2

AutoMapper - Chào các bạn, chúng ta lại tiếp tục với AutoMapper của tác giả Chau Tran. Vẫn liên typeorm, khi dùng một orm nào đó, chúng ta thường rất hay phải làm việc với relation (quan hệ). Tron... ...

Typescript AutoMapper

AutoMapper - Chào các bạn, sau một thời gian sử dụng thư viện AutoMapper của tác giả Chau Tran. Mình xin phép chia sẻ use-case mà mình áp dụng trong dự án làm backend của mình. Trong các dự án của... ...

Framework Nestjs - Modules (part 3)

Tiếp tục Series Framework Nestjs. Hôm nay mình sẽ tiếp tục tìm hiểu về Modules nhé. Modules Một module là một class được gắn với một decorator @Module(). Decorator @Module() cung cấp metadata cho N... ...

Framework Nestjs - Providers (part 2)

Lần trước mình đã giới thiệu đến các bạn về Framework Nestjs. Các bạn có thể xem lại tại đây. Hôm nay mình sẽ tiếp tục tìm hiểu về Provider nhé. Provider Provider là một khái niệm cơ bản trong Nest... ...

Type vs Interface trong typescript

Khi làm việc với Typescript,chúng ta rất hay bị "Bối rối" về việc sử dụng Type và interface.Trong bài viết này mình sẽ phân tích 1 vài điểm khác nhau giữa Type và Interface. Typescript nâng cao củ... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5