Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Hướng dẫn cách kiếm tiền với ứng dụng android/ ios hiệu quả

![](https://images.viblo.asia/6723177b-fb5d-4b88-bf51-a1d3906ab513.jpg) Bạn đang là lập trình viên ứng dụng android hay ios, bạn đã được học sơ qua, nếu bạn không biết về lập trình ứng dụng, không tự làm ra ứng dụng sẽ không mang lại hiệu quả cao. Nếu bạn không có khả... ...