Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Một vài thủ thuật CSS mà chính Frontend có thể còn chưa biết (Phần 27)

![](https://images.viblo.asia/d46fb1a6-cb73-4282-a918-7ca467e343ff.jpg) Hello xin chào mọi người, mình đã trở lại và tiếp tục với phần 27 của series về Một vài thủ thuật CSS mà chính Frontend có thể còn chưa biết Bắt đầu thôi nào! 1. CSS custom select sử dụng point... ...

6 thủ thuật hay với Ruby

Trong bài viết này, mình muốn giới thiệu 6 tính năng hay của Ruby có thể bạn chưa biết. Hãy cùng bắt đầu thôi nào :D Tip 1: Tạo hash từ 1 mảng giá trị Bạn có thể tạo ra 1 Hash từ 1 mảng giá trị với... ...

Một vài thủ thuật CSS mà chính Frontend có thể còn chưa biết (Phần 26)

![](https://images.viblo.asia/c4724cfc-6c1a-48a7-93c0-71f6800ec64b.jpg) Hello xin chào mọi người, mình đã trở lại và tiếp tục với phần 26 của series về Một vài thủ thuật CSS mà chính Frontend có thể còn chưa biết Bắt đầu thôi nào! 1. gap dành cho những ai yêu Flexb... ...

Laravel tip (phần 4)

Tip 36 Default Model Bạn có thể gán một giá trị mặc định cho mối quan hệ belongsTo để tránh các trường hợp lỗi xảy ra như khi gọi {{ post->user }} không tồn tại Tip 37 Tạo nhiều object trong quan ... ...

Một tips khi làm việc với Frontend

1. Mở đầu Sau một thời gian làm việc với bên front-end thì hôm nay, mình xin chia sẻ với các bạn một tips cá nhân mà mình đúc kết được trong qua trình làm việc của mình đối với các dự án dạng Sin... ...

Một vài thủ thuật CSS mà chính Frontend có thể còn chưa biết (Phần 25)

![](https://images.viblo.asia/604fce4c-7de4-4b42-ae25-c4a4817c1679.jpg) Hello xin chào mọi người, mình đã trở lại và tiếp tục với phần 25 của series về Một vài thủ thuật CSS mà chính Frontend có thể còn chưa biết Bắt đầu thôi nào! 1. animation-play-state làm anima... ...

5 Ruby tips có lẽ bạn chưa biết

![](https://images.viblo.asia/95bbff4e-1c6b-4a63-b7a6-6b7a04f400f1.png) Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các chủ đề sau: * Assigning the rest of an Array to a variable. * Array destructuring in block arguments. * Hash#default_proc as default value. * HEREDOC... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 12