Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Fix update List slow in SwiftUI

Nếu bạn có danh sách SwiftUI có nhiều hàng, bạn có thể thấy việc cập nhật rất chậm khi sắp xếp hoặc lọc các hàng đó - mã s có thể mất một hoặc hai giây hoặc nếu bạn có nhiều mục hoặc bạn có thể mất... ...

Tạo mới dự án với SwiftUI

Bài viết này sẽ giới thiệu với các bạn bước đầu tiên nhưng cũng không kém phần quan trọng, đó là tạo mới dự án sử dụng SwiftUI, ta sẽ hiểu được điểm bắt đầu của ứng dụng, cách kết nối các view với ... ...

iOS - Làm quen với SwiftUI

Giới thiệu Trong sự kiện WWDC 2019 của Apple, họ đã giới thiệu đến chúng ta một cách mới để tạo giao diện người dùng trên bất kì nền tảng nào của Apple, họ nói Swift UI tạo các ứng dụng đẹp, năng đ... ...

Tạo CollectionView với SwiftUI

Trong SwiftUI không có CollectionViews, tuy nhiên ta hoàn toàn có thể tự tạo cho riêng mình một cách dễ dàng. Việc tạo ra các view có thể tái sử dụng khá đơn giản trong SwiftUI. SwiftUI view build... ...

[SwiftUI] Gesture và Animation trong SwiftUI

![](https://images.viblo.asia/3628ad7e-ba7d-4bf7-8e92-09715dcf5826.gif) <br><br> Việc đính kèm gesture để xử lý trong SwiftUI khác một chút so với UIKit. <br><br> Trong phần này, chúng ta sẽ nói tới DragGesture, LongPressGesture, TapGesture và RotationGesture. <br><br... ...
  • 1
  • 2