Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Builder Pattern trong Swift

Đây là bài dịch từ trang medium.com, mời các bạn xem bài gốc tại đây: https://medium.com/@m.delgiudice/builder-pattern-in-swift-ce87b40de597 Nếu bạn đã từng phải đối mặt với một hàm khởi tạo có qu... ...

Swift: Struct vs Class Performance

Trong quá trình phát triển ứng dụng iOS, bạn chắc đã phải đối mặt với một tình huống mà bạn cần phải lựa chọn giữa Class và Struct. Làm thế nào để bạn có thể quyết định lựa chọn giữa chúng ? Chúng... ...

[Swift] Tạo custom Template Xcode

Xcode Templates là gì? XCode Templates là một công cụ để tạo các file chứa đoạn mã giúp tối ưu hiệu suất làm việc. Trong hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách chuẩn bị một custom templates cho c... ...

Swift 5.3 có gì mới

Swift 1.0 được ra mắt vào năm 2014, trải qua 6 năm, nói về Swift 5.3 mang tới trải nghiệm mới, code bằng Swift dễ dàng hơn, an toàn và "sạch" hơn. Multi-Pattern Catch Clauses Cho đến Swift 5.2, xử... ...

Swift: Ai đã đặt tên cho vòng for?

Ai đặt tên cho vòng for? Đi tìm kho báu Trong bài viết này chúng ta sẽ dùng code để mô phỏng trò chơi "Đi tìm kho báu". Trò chơi này gồm 1 ma trận 5x5 gồm các string rỗng (""), trong đó có 1 vị tr... ...

Swift combine introduction Part 1

Sự ra đời của Combine sẽ dẫn đến một sự thay đổi lớn trong hệ sinh thái phát triển ứng dụng vì Swift sẽ dần nắm lấy sức mạnh của reactive programming. Nó cung cấp một cách native để xử lý các sự k... ...

Modern collection views

- Trong thời quan 2 năm từ iOS13-iOS14 chúng ta đã thấy một số thay đổi đến từ Apple về UICollectionView và các type liên quan đến nó. Không những API mới được giới thiệu mà một số các concept, khá... ...

Generics trong Swift

Generics là một trong những tính năng mạnh mẽ nhất trong Swift programming language. Nhưng tuy nhiên sẽ hơi khó hiểu lúc mới bắt đầu. Trong bài viết này chúng ta sẽ xem cách mà generics hoạt động t... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 57