Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Log trong Swift với OSLog

Khi cần phải sử dụng Log trong swift, điều đầu tiên chúng ta nghĩ đến thường là print và NSLog. Tuy nhiên, gần đây Apple đã giới thiệu 1 chuẩn mới cho việc Log khi lập trình dưới dạng unified loggi... ...

Tùy biến model trong Swift

- Là lập trình viên, chúng ta thường làm việc trên các ứng dụng và hệ thống bao gồm nhiều thành phần được kết nối nhiều cách khác nhau. Đặc biệt là khi sử dụng ngôn ngữ lập trình có tính chặt chẽ... ...

Bản tin Swift Việt Nam #6 - WWDC Special

![6](https://raw.githubusercontent.com/SwiftVietnam/SwiftVietnam/master/Output/Images/swiftvietnam/6/swiftvietnam_6.png) Bản tin Swift Việt Nam #6 - WWDC Special Vậy là WWDC20 đã kết thúc. Anh em lập trình viên chúng ta lại có thêm nhiều APIs để nghịch. Apple không giới thiệu phần cứng mới nào trong WWDC lần này nh... ...

The different categories of Swift protocols

Vvai trò chủ yếu của các protocol (hoặc interfaces) là cho phép các khái niệm trừu tượng chung được xác định trên các triển khai cụ thể - một kỹ thuật thường được gọi là đa hình, vì nó cho phép ch... ...

SwiftUI + MVVM: Movie Booking App (Part 1)

Đây là phần 1 của loạt bài Xây dựng ứng dụng đặt vé xem phim.Trong bài này, tôi sẽ tạo màn hình chính hiển thị bộ sưu tập bộ sưu tập Xem phim. 1.Models Tạo model Những điều cần lưu ý: 1. Tạo s... ...

Access Control in Swift

Tổng quát: * Theo như tài liệu chính thức về swift: “Access control restricts access to parts of your code from code in other source files and modules. This feature enables you to hide the impleme... ...

Những điểm mới trong swift 5.2

Swift 5.2 đã được cập nhật trong phiên bản Xcode 11.4 và bao gồm một số thay đổi ngôn ngữ bên cạnh việc giảm kích thước mã và sử dụng bộ nhớ, cộng với kiến trúc chẩn đoán mới sẽ giúp bạn hiểu và gi... ...

Bản tin Swift Việt Nam #5

![5](https://raw.githubusercontent.com/SwiftVietnam/SwiftVietnam/master/Output/Images/swiftvietnam/5/swiftvietnam_5.png) Bản tin Swift Việt Nam #5 Apple tuần vừa rồi đã đăng lịch cụ thể cho WWDC. Ngoài ra app WWDC cho Mac cũng được phát hành để phục vụ cho việc live stream. Bài viết này sẽ tập trung chủ yếu chia sẻ... ...

Codable vs ObjectMapper (iOS)

Gần đây, Tôi đã thử nghiệm với giao thức Codable của Swift như một cách để ánh xạ JSON. Codable đã được thêm vào trong Swift 4 như một cách để cho phép các đối tượng tự chuyển đổi. Bản thân Codable... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 54