Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Equatable trong Swift

Equatable Các giá trị tuân theo protocol Equatable có thể được đánh giá về sự bằng nhau hoặc không bằng nhau. Sự phù hợp với Equatable yêu cầu triển khai toán tử bằng nhau (==). Ví dụ, hãy xem xét... ...

UITableView scroll vô hạn

Trong bài viết lần này tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo UITableView cuộn vô hạn trong ứng dụng iOS Swift Tính năng cuộn vô hạn cho phép người dùng tải nội dung liên tục, loại bỏ nhu cầu phân trang. Ứn... ...

MVVM in iOS Swift

Bất cứ khi nào chúng ta xây dựng ứng dụng iOS, câu hỏi này luôn luôn xuất hiện trong đầu chúng ta, chọn mô hình nào cho project mới. Mô hình được sử dụng nhiều nhất trong iOS là MVC. Hầu hết các de... ...

Sign in With Apple

Với việc phát hành iOS13, Apple đã giới thiệu một tính năng mới: Sign in with Apple. Tính năng này cho phép người dùng ứng dụng tạo tài khoản mà không cần chia sẻ thông tin cá nhân. Người dùng chỉ ... ...

Sub-modules cho Xcode

Let's start: Mở Xcode và tạo một WorkSpace mới. Bạn không thể thực hiện việc này từ màn hình Chào mừng của Xcode, nhưng bạn có thể sử dụng phím tắt ⌃ ⌘ N (control + command + n). Tạo một thư mục tr... ...

Xcode Build Configuration Files

Các phương pháp hay nhất về phát triển phần mềm quy định việc tách biệt cấu hình khỏi mã một cách chặt chẽ. Tuy nhiên, các nhà phát triển trên nền tảng của Apple thường phải vật lộn để giải quyết c... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 62