Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

101 lý do bạn nên học ngôn ngữ SQL

Trong hàng ngàn, hàng vạn thông tin dữ liệu, lỡ đâu bạn muốn tìm 1 loại dữ liệu cần thiết thì bạn sẽ làm gì? Đúng là có rất nhiều cách lọc và tìm dữ liệu nhưng không phải cách nào cũng có nhiều điể... ...

Sử dụng Condition của SQL

Khi mới lập trình RoR mình đã bị phụ thuộc rất nhiều vào ngôn ngữ Ruby và framework Rails, dẫn đến việc khi search key trên google mình luôn thêm 1 từ khóa là "ruby" hoặc "rails". Khi đó với mình m... ...

Tìm hiểu về index trong mysql.

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách sử dụng index trong mysql thêm, sửa, xóa và đổi tên của index trong mysql. What is an Index in MySQL? Index là bảng tra cứu đặc biệt mà Database... ...

[Flutter] Persist data with SQLite

Mở đầu Khi viết một ứng dụng moblie bạn thường thấy rằng mình cần lưu dữ liệu giữa các lần khởi chạy ứng dụng. Nếu dữ liệu đủ đơn giản như một số setting của app, thông tin đăng nhập,.. bạn có thể... ...

Cơ chế đánh index trong SQL

Chúng ta thường biết rằng trong SQL đánh index giúp tăng tốc độ truy vấn, vậy mọi người đã biết cơ chế của đánh index là gì ? tại sao nó lại giúp tăng tốc độ truy vấn và nhược điểm của nó là gì chư... ...

Tìm hiểu NoSQL và Elasticsearch

1. NoSQL NoSQL là một DMS không quan hệ, không yêu cầu lược đồ cố định, tránh các ghép nối và dễ dàng mở rộng, được sử dụng cho các kho dữ liệu phân tán, với nhu cầu lưu trữ dl khổng lồ. NoSQL được... ...

Tìm hiểu về SQL

Giới thiệu SQL là viết tắt của Structured Query Language, là ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc, cho phép bạn truy cập và thao tác với các cơ sở dữ liệu để tạo, xóa, sửa đổi, trích xuất dữ liệu. Các hệ ... ...

Giấc mơ harvard!

![](https://images.viblo.asia/cda18c94-7a0c-4425-a59f-cfbcf3753190.jpg) Harvard! Cái tên chắc không xa lạ gì với chúng ta. Harvard là tên của một trường đại học của Mỹ, nó nổi tiếng đến nỗi ở Việt Nam hầu như ai cũng biết. Vậy mà tôi lại không biết cho đến khi có ngư... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 30