Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Đặt mục tiêu tốt với SMART (phần 1)

Bạn có biết chỉ có 3% người đặt mục tiêu cho công việc và theo thống kê những người này có tỷ lệ hoàn thành công việc gấp 10 lần những người khác. Một mục tiêu tốt chiếm 50% cơ hội thành công. Vậy... ...

Những thứ mà bạn không được dạy ở trường đại học cho công việc lập trình đầu tiên của bạn

![](https://images.viblo.asia/a25327b1-181c-4d44-87ca-42e3ef5f6f93.jpg) Giới thiệu Có rất nhiều thứ quan trọng cần học để trở thành một developer: thuật toán, cấu trúc dữ liệu, các ngôn ngữ lập trình,... không thể đếm xuể được. Đấy là vấn đề trước khi chúng ta thực sự... ...