Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Quick Response code

![](https://images.viblo.asia/3ade2621-b121-4406-8150-370a1d4d4e5f.jpg) Bài viết sau đây giới thiệu sơ lược về mã QR 1. Quick Response code (Mã QR) là gì? QR là từ viết tắt của Quick Response (Tạm dịch “Mã phản hồi nhanh”). Đây là một mã ma trận hay được gọi là mã vạ... ...

5 CÔNG CỤ KIỂM THỬ PHẦN MỀM HIỆU QUẢ

Sự phát triển của điện toán đám mây kéo theo nghề kiểm thử phần mềm ngày càng có nhu cầu tuyển dụng cao. Dưới đây là 5 công cụ kiểm thử phần mềm hiệu quả đều chạy trên Cloud và áp dụng cho các dự á... ...

CORS - Chuyện muôn thuở!

CORS, hay Cross-oirigin Resource Sharing. Nhiều người nhắc đến, nhưng không phải ai cũng rõ nó là gì. Nhiều người biết cách sửa, nhưng không phải ai cũng biết tại sao nó tồn tại. Dù sớm hay muộn, l... ...

Introducing CakePHP

Introduction - Để tìm hỗ hổng bảo mật trong một ứng dụng Web, cần phải dành thời gian tìm hiểu trước về framework xây dựng ra nó. - Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu tới các bạn một Framework đ... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4