Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

AWS Lambda

Serverless là gì Serverless cho phép bạn dựng cũng như chạy ứng dụng và dịch vụ mà không phải bận tâm đến máy chủ. Hiểu đơn giản bạn chỉ cần quan tâm đến việc viết code để giải quyết bài toán của k... ...

Giới thiệu về Serverless Architecture

Bài viết được tham khảo từ trang https://hackernoon.com. Trong nội dung bài viết có một số thuật ngữ nếu dịch sang Tiếng Việt sẽ làm sai nghĩa hoặc không sát nghĩa nên mình xin phép để nguyên gốc t... ...
  • 1
  • 2