Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Laravel + Selenium on ubuntu

Trong bài viết này mình hướng dẫn cách sử dụng selenium với Laravel chạy trên môi trường ubuntu, yêu cầu cần có 1. Hệ điều hành chạy ubuntu 2. Đã cài đặt php 7.1 3. Cài đặt composer 4. Tạo 1 projec... ...

Selenium IDE - Phần 01

A. SELENIUM 1. Selenium là gì? Selenium là bộ kiểm thử tự động miễn phí (mã nguồn mở) tự động dành cho các ứng dụng web trên các trình duyệt và nền tảng khác nhau. 2. Thành phần của Selenium Seleni... ...