Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

10 Best Practices for Improving Your CSS

![](https://images.viblo.asia/61acab5b-2e62-43e9-9617-525bdddb8d54.png) CSS có vẻ như là một ngôn ngữ khá đơn giản, trên đó rất khó để mắc lỗi. Bạn chỉ cần thêm các quy tắc của mình để tạo kiểu cho trang web của mình và bạn đã hoàn thành, phải không? Với các trang we... ...

10 Mixins SASS tuyệt vời (SCSS)

Đây là một tập hợp các mixins sass (scss) mạnh mẽ mà chúng tôi đã sử dụng nhiều nhất tại Jam3 và một số khác mà tôi thấy là hữu ích. Mixins là khá nhiều chức năng trả về khối css, chúng rất mạnh, g... ...

Viết style (sạch) cho front-end như thế nào?

![](https://images.viblo.asia/b4936b4e-dd30-4eb3-a65d-acbb0c4e0373.jpg) I. Lời mở đầu Lập trình web đang nổi lên là một công việc được các bạn trẻ ưa chuộng. Xuất phát từ việc internet đang ngày càng chi phối mạnh mẽ đến cuộc sống con người ngày nay, lập trình web bỗ... ...

Scss Cheatsheet

![](https://images.viblo.asia/92ca0e72-aa18-4bf8-bc1e-e96451b6e15d.png) Mở đầu Một cheatsheet rất hữu ích cho những ai mới bắt đầu sử dụng SCSS. Cheatsheet <br> Variables <br> Extend <br> Nesting <br> Composing <br> Comments <br> Mixins <br> For loops <b... ...
  • 1
  • 2
  • 3