Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Xử lý Class trong TypeScript

Class và Inteface là hai cấu trúc mạnh mẽ không chỉ trong lập trình hướng đối tượng mà còn type - checking trong TypeScript . Từ một Class chúng ta có thể tạo ra các Object có cùng cấu trúc phương... ...

Cài đặt EsLint trong Javascript, Typescript, React

Tại sao dùng ESLint Hiện tại không có bất cứ một đối thủ nào xứng tầm với ESLint, nó là dự án đã và đang được bảo trì bởi cộng đồng rất rộng lớn. Hầu hết các chương trình viết code đều hỗ trợ, chún... ...

Ai muốn đoạn mã JavaScript sạch hơn không?

![](https://images.viblo.asia/63ddca92-1c39-4170-b471-4030340aab02.jpg) Đồng đội: Đứa nào viết đoạn code này đây?<br> Mong đợi: Ít sờ my! Bạn trả lời một cách tự hào vì đơn giản đoạn code trông có vẻ khá là ổn áp.<br> Thực tế: Nah, không phải tao! Bạn đang cố trốn tr... ...

Javascript - == & ===

I. Problem: Trong Javascript, có 2 cách thức nhìn có vẻ giống nhưng lại khác nhau hoàn toàn để chúng ta so sánh các giá trị bằng nhau. Chúng chính là == và ===. II. ===: Khi chúng ta sử dụng === ... ...

Event in Javascript

Mở đầu Khi chúng ta làm việc với Javascript chắc chắn sẽ phải thao tác với sự kiện (event). Sự kiện (Event) trong javascript sẽ giúp chúng ta có những hiệu ứng thật cool ngầu trên một webstie. Vậy ... ...

6 javascript features you should know

1. Nullish Coalescing Operator : ?? Như ta đã biết, toán tử || thường được sử dụng để đăt giá trị mặc định, nhưng sẽ là thiếu sót nếu như ở bên vế trái của || là dạng falsey (ví dụ như string rỗng... ...

[JavaScript] Làm quen với TypeScript

Hôm nay, chúng ta sẽ học TypeScript, một ngôn ngữ được biên dịch thành JavaScript, được thiết kế để xây dựng các ứng dụng lớn và phức tạp. Nó kế thừa nhiều khái niệm từ các ngôn ngữ như C# và Java,... ...

Khám phá Async/Await trong JavaScript

![](https://images.viblo.asia/36f57856-0774-4f2c-9adc-cc9a34d66eea.jpg) 1. Introduction Promise trước đó đã được giới thiệu là một cơ chế nổi bật, cung cấp cho chúng ta một cách dễ dàng để xử lý bất đồng bộ. Promise còn giúp chúng ta thoát khỏi những callback hell h... ...

Hiểu rõ hơn về window.location

Công dụng của window.location là cung cấp cho bạn properties để lấy thông tin trên thanh địa chỉ hiện tại hoặc sử dụng những methods để điều hướng hoặc reload lại trang. Ai cũng hiểu và nắm rõ được... ...

Javascript Promises

Trong hướng dẫn này,mình sẽ hướng dẫn các bạn về Promise trong js và cách sử dụng chúng hiệu quả Hiểu về Promise trong js Trong javascript, một promise là một đối tượng trả về giá trị mà bạn hy v... ...

Tìm hiểu về Migration trong NestJs

Đầu tiên để rõ hơn vào nội dung bài viết, mình xin giới thiệu qua một chút về NestJS. Nghe NodeJs thì chắc nhiều dev sẽ nghĩ ngay đến Express (một framework xây dựng trên nền tảng Nodejs) với rất ... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 117