Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Scope trong Laravel.

Chào các bạn, ngày hôm này mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu qua cách sử dụng scope cơ bản trong Laravel. Global Scope Hãy tưởng tượng rằng bạn cần thêm một ràng buộc vào tất cả các truy vấn tới model.... ...

Scope in Ruby on Rails

Đối với những bạn mới bắt đấu bước vào Rails, thì thuật ngữ Scope nghe có vẻ rất mơ hồ nhưng thực chất đây lại là 1 điểm nhấn rất hữu dụng của Rails. * Scope là một tập hợp các câu lệnh truy vấn đư... ...

Introducing Laravel Telescope

Bài viết này được dịch từ nguồn Introducing Laravel Telescope nên các ví dụ, hình ảnh minh hoạ mình xin phép được giữ nguyên từ tác giả. Khái quát Laravel Telescope là một package hỗ trợ debug tro... ...

Scope và Scoped slot trong Vuejs

Slot 1.Slot là gì Hiểu đơn giản, slot được xem như là * Một chỗ trống mà bạn muốn điền vào một phần nội dung * Một số dòng code còn thiếu mà về sau bạn muốn thêm vào một cách dễ dàng Một số trường... ...

Phân biệt Scope và Closure trong Javascript

![](https://images.viblo.asia/afbee620-eb74-4087-9475-202aab124300.jpg) Scope và Closure là những khái niệm quan trọng trong Javascript nhưng chúng thường gây nhiều nhầm lẫn . Vì vậy ở bài viết này mình sẽ giải thích và có những ví dụ đơn giản để các bạn có thể dễ hi... ...
  • 1
  • 2