Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Rails 6 có gì mới?

Rails 6 đã được release và nó được tích hợp nhiều tính năng rất có lợi cho các ứng dụng kể cả lớn lẫn nhỏ, có vẻ như rất nhiều cải thiện về tốc độ cũng như khả năng mở rộng đã được mang đến trong R... ...

Something about Rails routes

Tính năng resources trong routes là rất hữu ích, nhưng khi bắt đầu với RoR, một số tính năng được xây dựng trên nó có thể khiến bạn khó mà tự giải thích được. Bài viết sẽ giúp bạn hiểu và có thể sử... ...

Gem counter_culture

Giới thiệu counter cache Trong ứng dụng rails quan hệ 1-n (has_many - belongs) là rất phổ biến. Ví dụ ở đây ta có quan hệ một Author có nhiều bài posts Thay vì đếm các bài posts theo author trong ... ...

Active Record Validation in Rails Part II

Phần trước tôi đã giới thiệu về Active Record Validations và một số accs helper Rails cung cấp hỗ trợ chúng ta trong việc xác thực tính đúng đắn của dữ liệu. Trong phần này tôi sẽ giới thiệu những ... ...

Identifier trong whenever

Trong Rails, khi cần thực hiện 1 task xử lý cron jobs chạy ngầm, hẳn các bạn sẽ nghĩ ngay đến gem whenever. Sử dụng gem này khá đơn giản, chỉ cần add nó vào Gemfile, bundle install, định nghĩa nhữ... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 111