Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Gem DataGrid

Trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu cho bạn gem DataGrid. Nó cho phép bạn dễ dàng xây dựng datagrid hay còn gọi là bảng dữ liệu với column được sắp xếp và filters. Introduction Thư viện Ruby giúp... ...

Làm chủ Rspec với câu lệnh

Sử dụng RSpec có thể hiệu quả và thú vị hơn rất nhiều nếu bạn biết rõ bạn có bao nhiêu option theo ý mình. Thông thường, bạn chạy test bằng lệnh sau: xen kẽ với option chạy nhiều tệp cùng một lúc:... ...

[RoR] JWT On Rails - Demo Book List

Dạo gần đây loanh quanh với Node.js mãi. Nay mình đổi gió sang RoR làm bài demo về JWT (JSON Web Tokens).<br> JWT thực ra không mới, các bạn có thể tìm hiểu trên Viblo có rất nhiều bài viết về JWT.... ...

Tìm hiểu Nested Attributes trong Rails

1. Khái niệm Nested attibutes là một tính năng của Active Record, hỗ trợ tạo mới bản ghi thông qua bản ghi cha của nó. Mặc định tính năng không được kích hoạt, muốn sử dụng chúng ta phải khai báo t... ...

Tìm hiểu Rack Apps và Middleware trong ROR

Nhiều nhà phát triển web làm việc ở mức độ trừu tượng cao nhất khi chúng tôi lập trình. Và đôi khi thật dễ dàng coi mọi thứ là điều hiển nhiên. Đặc biệt là khi chúng tôi đang sử dụng Rails. Bạn đã... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 112