Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Google Data on Rails

Chao! Đến hẹn lại lên, hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cách để connect trực tiếp đến Google và gọi ra những API open của nó dễ dàng. Như các bạn đã trải nghiệm thực tế. Trong quá trìn... ...

Boyer-Moore Algorithm

String is a part and parcel of must-know knowledge in programming. In the broader computing world, it is an elementary thing in computer science. . I will discuss about one of the string searching ... ...

Rails 6 có gì mới?

Rails 6 đã được release và nó được tích hợp nhiều tính năng rất có lợi cho các ứng dụng kể cả lớn lẫn nhỏ, có vẻ như rất nhiều cải thiện về tốc độ cũng như khả năng mở rộng đã được mang đến trong R... ...

Throw và catch trong Ruby

Không biết suy nghĩ đầu tiên của các bạn về throw và catch trong Ruby là gì, có lẽ các bạn sẽ nghĩ rằng chúng được dùng để xử lý lỗi đúng không. Mình cũng từng nghĩ như vậy khi mới nhìn thấy 2 từ k... ...

Something about Rails routes

Tính năng resources trong routes là rất hữu ích, nhưng khi bắt đầu với RoR, một số tính năng được xây dựng trên nó có thể khiến bạn khó mà tự giải thích được. Bài viết sẽ giúp bạn hiểu và có thể sử... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 148