Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Build a Simple REST API in PHP

RESTful API RESTful API là một tiêu chuẩn dùng trong việc thiết kế API cho các ứng dụng web (thiết kế Web services) để tiện cho việc quản lý các resource. Nó chú trọng vào tài nguyên hệ thống (tệp ... ...

REST API with NestJS và MySQL

Giới thiệu về NestJS Nest là một framework để xây dựng server-side applications hiệu quả và scalable với Node.js. Nó sử dụng JavaScript lũy tiến, được xây dựng với TypeScript (nhưng vẫn cho phép dù... ...

Dropwizard - Hello world

Dropwizard là một Java framework mã nguồn mở giúp phát triển nhanh các REST API. Nó là một loại hệ sinh thái chứa toàn bộ các dependency như Jersey, Jackson Jetty có thể được đóng gói thành một gói... ...

REST 201 - REST vs SOAP

Tiếp tục bài viết trước, liệu REST có vượt trội so với SOAP theo như ý kiến của tác giả dưới đây? Trong bài viết này mình sẽ so sánh trực tiếp REST và SOAP để các bạn có thể tự tìm ra được câu trả... ...

REST 101 - REST, RESTful API

Khi phát triển các dịch vụ web (web services), các lập trình viên cần có một quy ước chuẩn để các thành phần trong hệ thống có thể giao tiếp với nhau một cách rõ ràng hơn. REST ra đời để giải quyết... ...