Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Code Smell And Refactoring

![](https://images.viblo.asia/ef9ac7f3-d691-4ac3-bbac-0bb5f03b2e82.png) Xin chào anh em, lâu lắm rồi do công việc dự án ở công ty cái nào cũng gấp gáp nên không có nhiều thời gian viết bài chia sẻ những kiến thức mà mình đã học hỏi được. Hôm nay tiết trời có một chút ... ...