Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Redux Main Concept

![](https://images.viblo.asia/b79eb09e-a988-4f55-b8b0-a14a1ef7f19d.png) Xin chào các bạn, cũng khá lâu rồi mới quay lại với series React JS của mình. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ về Redux. Một công cụ giúp chúng ta quản lý state trong ứng dụng của mình. (Redux không ... ...

Tìm hiểu redux-toolkit phần 3

TL;DR Dưới đây là đường dẫn hai phần trước của mình. Link phần 1: https://viblo.asia/p/tim-hieu-redux-toolkit-phan-1-YWOZrN3vZQ0 Link phần 2: https://viblo.asia/p/tim-hieu-redux-toolkit-phan-2-Qpml... ...

Tìm hiểu về Redux Saga

Sơ lược về Redux-Saga Redux-Saga là một thư viện Redux middleware được tạo ra với mục đích dùng để quản lý các side effect (các hành động bất đồng bộ trong ứng dụng như fetch data hay gọi api,...)... ...

Tìm hiểu redux-toolkit phần 2

Trong phần đầu tiên tìm hiểu và sử dụng redux-toolkit (link phần 1), mình đã giới thiệu và chia sẻ cách sử dụng một số api cơ bản của redux-toolkit giúp chúng ta tạo ra một redux flow hoàn chỉnh th... ...

Tìm hiểu redux-toolkit phần 1

Giới thiệu Redux là công cụ quản lý state phổ biến và khá gây tranh cãi trong hệ sinh thái react, vì có khá nhiều dev than phiền là redux dài dòng và khó sử dụng. Riêng mình thì không thấy khó nhưn... ...

The Guide To Core Redux Concepts

Bài viết được dịch từ nguồn: https://hackernoon.com/the-guide-to-core-redux-concepts-ncu3tcw Trong một ứng dụng React, dữ liệu được fetch trong parent component và sau đó được truyền cho child com... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 10