Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Cache dữ liệu Nodejs với Redis

Một tí gọi là lý thuyết để anh em tham khảo Cache là gì? "Caching là một kỹ thuật tăng độ truy xuất dữ liệu và giảm tải cho hệ thống. Cache là nơi lưu tập hợp các dữ liệu, thường có tính chất nhất ... ...

Resque and Redis

I. Giới thiệu tổng quan Như các bạn đã biết, hiện nay việc sử dụng Background Job khá là phổ biến trong tất cả dự án, nó mang lại hiệu quả tốt về phía mặt người dùng. Có khá là nhiều thư viện hỗ... ...

Monitor Redis

Có khá nhiều bài viết trên mạng giải thích Redis là gì, tại sao lại sử dụng redis với sidekiq, hay so sánh redis với những NoSQL Database khác như MongoDB, bạn có thể tự tìm hiểu. Nhưng nếu vẫn còn... ...

Một số commands trong redis

Một số commands trong redis 1. Redis là gì ? 2. Các command trong redis 3. Kết 1. Redis là gì ? - Redis là open source, nó lưu trữ cấu trúc dữ liệu trong bộ nhớ và được sử dụng làm cơ sở dữ liệu, b... ...

Bộ nhớ đệm cache API với Redis và Node

![](https://images.viblo.asia/265c6115-4a84-4bb7-b533-dffa06ed208a.png) 1. Vấn đề Thường thì máy chủ phụ trợ của bạn cần giao tiếp với các dịch vụ hạ nguồn, API của bên thứ ba và cơ sở dữ liệu. Những giao dịch này tốn cả thời gian và tiền bạc. Ví dụ, hãy xem xét API... ...

Sử dụng Redis Cluster

Redis là một công cụ hữu dụng để phát triển các ứng dụng của bạn. Bạn có thể dùng Redis để cache, quản lý các session trong ứng dụng của bạn một cách nhanh chóng. Redis có tốc độ ghi và đọc dữ liệu... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4