Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Monitor Redis

Có khá nhiều bài viết trên mạng giải thích Redis là gì, tại sao lại sử dụng redis với sidekiq, hay so sánh redis với những NoSQL Database khác như MongoDB, bạn có thể tự tìm hiểu. Nhưng nếu vẫn còn... ...

Một số commands trong redis

Một số commands trong redis 1. Redis là gì ? 2. Các command trong redis 3. Kết 1. Redis là gì ? - Redis là open source, nó lưu trữ cấu trúc dữ liệu trong bộ nhớ và được sử dụng làm cơ sở dữ liệu, b... ...

Bộ nhớ đệm cache API với Redis và Node

![](https://images.viblo.asia/265c6115-4a84-4bb7-b533-dffa06ed208a.png) 1. Vấn đề Thường thì máy chủ phụ trợ của bạn cần giao tiếp với các dịch vụ hạ nguồn, API của bên thứ ba và cơ sở dữ liệu. Những giao dịch này tốn cả thời gian và tiền bạc. Ví dụ, hãy xem xét API... ...

Sử dụng Redis Cluster

Redis là một công cụ hữu dụng để phát triển các ứng dụng của bạn. Bạn có thể dùng Redis để cache, quản lý các session trong ứng dụng của bạn một cách nhanh chóng. Redis có tốc độ ghi và đọc dữ liệu... ...

Scale ứng dụng Ruby on Rails với Redis

![](https://images.viblo.asia/4bcbcb8e-2492-4233-a221-517a0ead3d78.png) Ruby on Rails là một trong những framwork mạnh mẽ trong việc phát triển các ứng dụng web appications. Như chúng ta đã biết, với những ứng dụng lớn chúng ta sẽ phải đối mặt với những thách thức sc... ...

Redis và những ứng dụng của Redis

Redis là gì - Redis là tên viết tắt của Remote Dictionary Server, là kho lưu trữ dữ liệu dạng key-value trong RAM. NÓ là mã nguồn mở có tốc độ truy cập nhanh dùng làm cơ sở dữ liệu, bộ nhớ đệm, ... ...

Memcached & Redis: Nên dùng cái nào?

Các hệ thống lớn luôn luôn cần phải có một cơ chế caching để tăng tốc độ xử lý cũng như làm giảm lưu lượng mạng vào database. Hiện tại có hai công cụ rất phổ biến là Memcached và Redis, trong bài v... ...

Tìm hiểu về Redis

Khi một trang web có càng nhiều người dùng cũng như có càng nhiều chức năng thì điều đó đồng nghĩa với việc sẽ có càng nhiều tương tác, càng nhiều request vào database, thời gian response sẽ lâu hơ... ...

So sánh Redis, MySQL và MongoDB

![](https://images.viblo.asia/81264e09-7710-43f9-a9f7-bf235ff3c64c.png) 1. Số liệu thống kê 2. Cấu trúc cơ sở dữ liệu 3. Một số database models khác 4. Tại sao nên sử dụng? 5. Khi nào nên sử dụng? 6. Nhược điểm 7. Các công ty đã sử dụng 8. Công cụ tích hợp 9. Một số ... ...

Tìm hiểu chung về Redis

![](https://images.viblo.asia/2a451245-3e33-415a-9ae2-93339784df41.png) Redis là gì? Redis (Remote Dictionary Server) là một mã nguồn mở (BSD licensed), lưu trữ cấu trúc dữ liệu trong bộ nhớ dưới dạng key - value cho tốc độ truy cập nhanh (không phải chờ ổ đĩa cứng tr... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4