Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

ReactNative : Cách thức hoạt động của file yarn.lock

![](https://www.robertcooper.me/static/5b851c1ea6071309c6a5962f5ab70daa/2e8fb/banner.webp) Mục đích của bài viết này là giải thích chức năng của file yarn.lock cũng như cách cập nhật dependecy với yarn. Rất nhiều người xem nó như một sự phiền toái khi có thêm file bổ xung vào project c... ...

Deep Link trong React Native

Hiện tại đang là thời đại mọi thứ được kết nối với nhau và chúng ta chia sẻ các mọi thứ rất nhiều, đặc biệt là các link. Chúng ta đều muốn khách hàng tiếp cận những trang mà họ mong muốn nhanh nhất... ...

Bắt đầu với React Native

React Native là gì? Reat Native là 1 framework được xây dựng như 1 hệ thống cấp bậc của các UI component được viết bằng ngôn ngữ JavaScript. Các UI component này sẽ tương ứng với các View của 2 pl... ...