Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Bản tin Swift Việt Nam #4

![4](https://raw.githubusercontent.com/SwiftVietnam/SwiftVietnam/master/Output/Images/swiftvietnam/4/swiftvietnam_4.png) Bản tin Swift Việt Nam #4 Chỉ còn 2 tuần nữa là WWDC20 sẽ khai mạc. Các thông tin về sản phẩm cũng như dịch vụ mới của Apple xuất hiện ngày càng nhiều. Chúng ta hãy cùng nhau điểm qua các thông t... ...

React routes v6

![](https://images.viblo.asia/383e1c55-e4cc-4b53-954a-6b1d89213010.png) React Router v6 đang được dần hoàn thiện và sẽ trình làng trong thời gian sắp tới. Cùng tìm hiểu qua nhưng thay đổi tích cực của phiên bản v6 này so với phiên bản trước đó (v5) như nào nhé (go) ... ...

Flexbox trong React Native

Mục đích chủ yếu của Flexbox là cung cấp bố cục cố định trên các kích thước màn hình khác nhau. Các thuộc tính chính trong Flexbox sẽ được giới thiệu trong bài viết này: - flexDirection - justifyCo... ...

ReactNative : Cách thức hoạt động của file yarn.lock

![](https://www.robertcooper.me/static/5b851c1ea6071309c6a5962f5ab70daa/2e8fb/banner.webp) Mục đích của bài viết này là giải thích chức năng của file yarn.lock cũng như cách cập nhật dependecy với yarn. Rất nhiều người xem nó như một sự phiền toái khi có thêm file bổ xung vào project c... ...

Deep Link trong React Native

Hiện tại đang là thời đại mọi thứ được kết nối với nhau và chúng ta chia sẻ các mọi thứ rất nhiều, đặc biệt là các link. Chúng ta đều muốn khách hàng tiếp cận những trang mà họ mong muốn nhanh nhất... ...
  • 1
  • 2