Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Routing trong React JS - Phần 1

Trong những website thông thường khi điều hướng từ page này sang page khác, chúng ta sẽ sử dụng thẻ <a> để làm điều đó, nhưng trong React JS thường được sử dụng để xây dựng nhữmg Single Page Applic... ...

Cơ bản về Router trong ReactJs

Xin chào tất cả các bạn, bài viết này mình xin chia sẻ một chút kiến thức mình tìm hiểu được về Router trong ReactJs, mong mọi người theo dõi. Như các bạn đã biết thì thư viện ReactJs giúp chúng t... ...

React-Router Part 2

Redirect Sẽ điều hướng tới 1 location mới. Từ Project mình tạo từ phần 1 của bài viết. Nay mình sẽ làm chức năng login và khi login thành công sẽ redirect tới trang Home. Ok đơn giản và nhanh thì ... ...

Tìm hiểu về react router v4

Sơ lược về react router v4 Những ai đã học qua về react js chắc hẳn sẽ biết rằng React.js chỉ là thư viện để tạo các Component và từ các Component đấy xây dựng thành view giao diện, đặc biệt ở đây ... ...