Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Angular lifecycle hooks

Hé lô xin chào các bạn, mình đã làm Angular được một thời gian. Sắp tới mình sẽ đi phỏng vấn để tìm một bến đỗ mới, thử thách mới, môi trường mới, để học hỏi nhiều hơn => tất cả là xạo lìn đấy, mìn... ...

Giới thiệu về RDS

RDS là viết tắt của Amazon Relational Database Service là một web service cho phép bạn dễ dàng setup thao tác, scale cơ sở dữ liệu quan hệ trên AWS Cloud. Amazon RDS sẽ đảm nhận các tác vụ khó hay... ...

Giới thiệu về RDS

RDS là viết tắt của Amazon Relational Database Service là một web service cho phép bạn dễ dàng setup thao tác, scale cơ sở dữ liệu quan hệ trên AWS Cloud. Amazon RDS sẽ đảm nhận các tác vụ khó hay... ...