Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Gem Pagy

1. Introduction: - Gem pagy được sử dụng để paging trong Ruby on Rails - Gem pagy thể hiện nhiều ưu điểm hơn so với các gem khác như will_paginate hoặc kaminari 2. Install: - Thêm gem pagyvào Gemfi... ...

Xây dựng API sử dụng JWT

JWT Authentication là gì? JSON Web Token (JWT) Authentication là một cách thức nhỏ gọn và an toàn để thể hiện claims được chuyển giao giữa client và server. Các claims trong JWT được mã hóa dưới dạ... ...

Rails Action Cable

Giới thiệu Realtime được hiểu đơn giản là thời gian thực, ví dụ như trong ứng dụng chat, khi bạn gõ tin nhắn trên máy của bạn thì nó hiện trực tiếp lên trên màn hình của người cùng chat. Thời gian ... ...

Khám phá hàm Symbol#name trong Ruby 3.0

Vấn đề hiện tại Một trong những vấn đề trọng tâm của của phiên bản lớn sắp tới của Ruby là optimizaton. Một trong những cải tiến đó là việc giới thiệu hàm Symbol#name đến với cộng đồng Rubyists. ... ...

Đôi điều về View Caching trong Rails

1. Lời mở đầu Caching (bộ nhớ đệm) là một thuật ngữ chung có nghĩa là lưu trữ kết quả của một số code để có thể nhanh chóng truy xuất sau này. Caching tránh phải gọi query database nhiều lần để lấ... ...

Tìm hiểu về STI và Polymorphic.

Nếu bạn đã từng tạo một ứng dụng với nhiều hơn một mô hình (model), bạn sẽ cần phải suy nghĩ về loại mối quan hệ sẽ sử dụng giữa các mô hình đó. Khi độ phức tạp của ứng dụng tăng lên, sẽ khó để xác... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 126