Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

QRcode Custom sử dụng Swift

Mã QR hiện nay được sử dụng rất phổ biến để chia sẻ nội dung hoặc để thêm người dùng, mới vào các ứng dụng như Twitter, Zalo và Snapchat. Kể từ iOS 11, người dùng có thể quét mã QR bằng ứng dụng ca... ...

Tạo mã QR với thư viện ZXing

Hi, Lần trước mình đã giới thiệu đến các bạn cách đọc mã QR sử dụng thư viện barcodescanner Hôm nay mình giới thiệu cách để tạo ra 1 ảnh png là mã QR sử dụng thư viện zxing. Bản chất nội dung enco... ...