Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Tìm hiểu Python cở bản

Python Introduction What is Python? Python là ngôn ngữ lập trình phổ biến. Nó được tạo ra bởi Guido van Rossum, và được phát hành vào năm 1991. Python được sử dụng cho: * Phát triển web (phía máy ... ...

Writing Packages in Python (Part 1)

Một package về cơ bản là một tập hợp các mô-đun Python. Các gói là một cách cấu trúc cả hai, nhiều gói cũng như các mô-đun, cuối cùng dẫn đến một hệ thống phân cấp dữ liệu được tổ chức tốt, làm cho... ...

Regex với Python

Như ở bài viết trước mình đã giới thiệu một số khái niệm về regex cơ bản. Ở bài viết này mình sẽ giới thiệu đến các bạn việc sử dụng regex trong ngôn ngữ lập trình, ở đây là python. 1. Thư viện Re... ...

Dev IOS tìm hiểu Flask

Là một dev IOS có bao giờ bạn tự hỏi "Sẽ thế nào nếu mình cũng code backend cho app?". Không phải ý kiến tồi phải không bởi vì bạn không chỉ code backend cho app mà backend đó cũng có thể được sử d... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 26