Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

PROXY SERVER – SQUID

Giới thiệu Khái niệm: Một Proxy Server, giống như firewall, được thiết kế để bảo vệ tài nguyên trong các mạng cục bộ khi kết nối các mạng khác như mạng internet. Chúng ta cũng khó phân biệt sự khá... ...