Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

API Testing using Postman

![](https://images.viblo.asia/8b95d16d-777a-472f-8401-72541749de3c.png) 1. Giới thiệu API, viết gọn của Application Programming Interface, là một bộ quy tắc được xác định, chứa các phương thức giao tiếp được xác định rõ ràng. API giúp các thành phần phần mềm khác nhau... ...

Sử dụng Postman authorization

Postman authorization Để người dùng truy cập một cách an toàn thì các APIs đều có các tính năng ủy quyền, sẽ cho phép một cá nhân sử dụng hệ thống và dữ liệu lưu trữ trên hệ thống đó. Các ủy quyền ... ...

Pre-script on Postman

Pre-script là một đoạn mã code liên kết với các collection request và được thực hiện sau khi các yêu cầu được gửi đi. Với postman bạn có thể viết và chạy các request cho từng testcase bằng ngôn ngữ... ...

Basic Authentication trong Postman

Authorization là gì? Ý nghĩa của Authorization(ủy quyền) có thể được xem là một câu hỏi, liệu chúng ta có đủ điều kiện để truy cập tài nguyên được bảo mật trên Server không? Nếu câu trả lời là có, ... ...

POST Request sử dụng Postman

Là 1 tester, khi test API chắc hẳn ai cũng nghe đến POST request. Vậy POST Request là gì? POST là 1 phương thức HTTP giống như GET request. POST request là 1 phương thức được sử dụng khi bạn cần g... ...

API Testing

API Testing là gì? Ở cấp độ cơ bản nhất, API testing nhằm mục đích phát hiện lỗi: mâu thuẫn hoặc sai lệch so với kết quả mong đợi. Kiểm tra liên tục cũng rất quan trọng để đảm bảo việc có tiếp tục ... ...
  • 1
  • 2