Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Remote Synchronization on Linux via PHP

A. Giới thiệu Mình được khách giao cho một task khá lạ (ít nhất là đối với bản thân mình), đó là yêu cầu đồng bộ dữ liệu ảnh từ 1 server sang 1 ( hoặc 2, 3 server khác). Mới đầu đọc spec mình cũng ... ...

Có gì mới ở PHP 7.3 Alpha 1?

Đội ngũ phát triển PHP mới đây đã công bố phiên bản đầu tiên của PHP 7.3.0 - Alpha 1 đã sẵn sàng. Phiên bản PHP 7.3 được xây dựng tiếp nối phiên bản PHP 7.2 - được ra mắt tháng 11 năm ngoái. Việc ... ...