Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Có gì mới trong PHP 8.0!

1. Lời mở đầu PHP phiên bản 8.0 đã được chính thức phát hành một thời gian, theo các chuyên gia thì PHP có khá nhiều công nghệ đột phá nhằm tăng tính liên kết và cải thiện tốc độ xử lý. Vậy chúng t... ...

[PHP] The Structure of PHP (P1)

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu những kiến thức nền tảng quan trọng của PHP, nó không quá khó nhưng bạn đọc nên tìm hiểu thật cẩn thận, qua đó dễ dàng tiếp cận những kiến thức sâu hơn nhé. Usin... ...

IoC Container in PHP (Part 2)

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tiến hành implement IoC Container. 1. Initalize project Bên trên là cấu trúc thư mục khởi tạo project của chúng ta. Lần lượt nội dung của các file sẽ như sau : co... ...

IoC Container in PHP (Part 1)

Trong chuỗi bài viết này, chúng ta sẽ tự tay implement một cái IoC Container (Inversion of Control Container), sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP. Nhưng trước khi implement IoC Container, chúng ta cần ... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 58