Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

GenServer trong Elixir

![](https://images.viblo.asia/1aeab53b-6647-4b95-afc8-fd5fe9e28874.png) Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu với các bạn cách xử dụng GenServer trong elixir. GenServer GenServer là process giống như bất kỳ process nào trong Elixir, Nó được sử dụng để thực thi mã k... ...

Elixir phoenix file upload

Đối với việc làm server thì việc upload các file dữ liệu hẳn là một việc không xa lạ gì với chúng ta. Hôm nay, mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu về cách để upload một file lên server và để làm quen với... ...