Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Passport NodeJS

Xác thực người dùng Khi xây dựng một ứng dụng, có nhiều trang chúng ta cần yêu cầu người dùng phải là ai đó mới cho truy cập. Vì vậy cần có xác thực người dùng - là việc kiểm tra xem người dùng đan... ...

Laravel 5.3 - Passport (Part 3)

Tiếp tục với tutorial laravel passport. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn code phần Password Grant 1 trong những grant của Oauth2. Về Password grant là gì thì các bạn có thể tham khảo ở đây. https://viblo.... ...

Laravel 5.3 - Passport (Part 2)

Hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn các bạn tạo 1 server passport để quản lý các app đăng ký. Sẽ giống như facebook, khi các bạn vào trang https://developers.facebook.com/ và tạo 1 app để phục vụ cho p... ...

Laravel 5.3 - Passport (Part 1)

Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Passport trong laravel 5.3 Đầu tiên chúng ta cài đặt package Passport vào trong project Sau đó đăng ký service passport vào trong file config... ...