Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

OpenSSL in Ruby

OpenSSL là một tiện ích nguồn mở dùng để mã hoá dữ liệu. là một thư viện rất quan trọng trong nghành công nghệ bảo mật. Cung cấp cho ta rất nhiều các module hữu ích sử dụng để mã hóa (Encrypt) và g... ...