Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

PHP - Hàm __construct và __destruct

1) Giới thiệu: Trong bài này nói về 2 hàm cơ bản trong hướng đối tượng (OOP) của PHP: * __construct () Hàm , cho phép người dùng khởi tạo các thuộc tính của một đối tượng khi tạo đối tượng. Nếu ... ...

OOP với python

Như bài trước thì mình đã đi tìm hiểu qua cơ bản về biến và kiểu dữ liệu trong python. Nếu bạn nào chưa xem thì xem tại đây. Còn phần này mình sẽ đi qua về OOP (Object Oriented Programming) trong p... ...

Vòng lặp trong Swift

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ viết về vòng lặp trong Swift, mình nghĩ đây là một kiến thức cần thiết nhất là đối với những bạn mới bắt đầu học lập trình Swift. Vòng lặp chúng ta thực ... ...

[Interface vs Abstract Class] - Kẻ tám lạng người nửa cân?

![](https://images.viblo.asia/3549fd11-d0e4-4518-9972-9bc66d4d3221.png) 1. Mở đầu câu chuyện. - Interviewer: Chào em, em đến phỏng vấn internship Java nhỉ? - Interviewee: Dạ, đúng rồi anh ạ. - Interviewer: Em giới thiệu chút về bản thân xem nào?? - Interviewee: Bla, b... ...

The S.O.L.I.D Principles

The S.O.L.I.D Principles Trong quá trình làm việc, anh em chắc không lạ gì với từ khóa S.O.L.I.D. SOLID là một bộ nguyên tắc hết sức quan trọng trong lập trình hướng đối tượng. SOLID được giới thiệ... ...

[4 tính chất của lập trình hướng đối tượng] - Bộ tứ siêu đẳng? - Phần 1

![](https://images.viblo.asia/5131ce09-25f4-442b-90f8-b8832ddab7c4.png) 1. Giới thiệu nhân vật. Tý: Nhìn cái tiêu đề là tao biết mày định nói về 4 cái tính chất của lập trình hướng đối tượng chứ gì, cái này xưa rồi mày nói ai nghe chứ! Tèo: Mày đừng tưởng bở, hỏi ra ... ...

Event Loop trong Node.js

Giới thiệu Event Loop là một trong những khái niệm cực kì quan trọng khi chúng ta tìm hiểu về Node.js. Tại sao nó lại quan trọng đến như vậy? và làm cách nào để Node.js có thể xử lý bất đồng bộ (a... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 8