Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Tìm hiểu đôi chút về OAuth2

Chắc hẳn một trong số các bạn cũng đã từng nghe qua khái niệm OAuth trước đây. Về cơ bản, OAuth là một phương thức xác thực giúp một ứng dụng bên thứ 3 có thể được ủy quyền bởi người dùng để truy c... ...

OAuth 2.0

OAuth 2.0 là gì? OAuth là một giao thức authorization mở, cho phép truy cập tài nguyên của chủ sở hữu tài nguyên bằng cách cho phép các ứng dụng khách trên các dịch vụ HTTP như Facebook, GitHub, v... ...

Understanding OAuth2

![](https://images.viblo.asia/808dd625-6cc0-4b49-8ee4-799df8a4d103.png) :boom: Cookie authentication Việc xác thực người dùng bằng cookie (cookie-based authentication) mặc định đã được sử dụng trong khoảng thời gian dài trước đây. Do cookie-based authentication đơn ... ...

Gem "omniauth-google-oauth2"

Giới thiệu Google cung cấp dịch vụ một dịch vụ xác thực người cho phép một website của bên thứ ba sử dụng thông tin tài khoản của Google để phục vụ cho việc đăng ký, đăng nhập. Ở bài viết này sẽ ... ...

Giải thích OAuthen 2.0 dễ hiểu nhất

Mở đầu Tuy rằng hiện tại đã có rất nhiều tài liệu cũng như bài viết giải thích về cơ chế xác thực OAuthen, nhưng đối với những người mới bắt đầu tiếp cận với công nghệ, hoặc hạn chế kiến thức về kĩ... ...

Oauth 2 authentication

![](https://viblo.asia/uploads/72be4948-06f9-413b-8881-15281e10b82b.jpg) Mở đầu Chắc nhiều bạn đã nghe đến khái niệm oauth. Về cơ bản thì oauth là một phương thức chứng thực, mà nhờ đó một web service hay một application bên thứ 3 có thể đại diện cho người dùng để truy... ...

Laravel Passport

Lưu ý - một số thông tin về Laravel Passport package trong bài viết này có thể đã outdated, bạn nên kiểm tra trên documentation của Laravel để có được thông tin chính xác nhất :blush: Tổng quan ... ...

Tìm hiểu về OAuth 2.0 (part I)

Các khái niệm cơ bản Các thuật ngữ này sẽ được sử dụng một cách thường xuyên trong bài viết, nên trước tiên, chúng ta cần nói rõ với nhau xem, chúng có nghĩa là gì : - Resource Owner: là chủ sở ... ...
  • 1
  • 2