Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Một cái nhìn tổng quan về NodeJS

Chào các bạn, dạo gần đây, mình có viết một chuỗi các bài viết về Javascript. Tuy nhiên, các bài viết trước đây mình chủ yếu viết về ReactJS, hoặc javascript phía front-end. Thế thì hôm nay, nhân m... ...

CORS là gì? CORS với Nodejs

CORS (hay Cross-origin resource sharing) là gì ? - Đúng như tên của nó thì cors nghĩa là chia sẻ tài nguyên chéo nhau, hơi khó hiểu 1 tí nhưng dễ hiểu hơn thì nó là việc bạn chia sẻ tài nguyên của ... ...