Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Deploy React App Với Nginx

Trong bài viết này mình xin chia sẻ phương pháp để deploy dự án Reactjs trên server Ubuntu Ubuntu Server Đầu tiên, dĩ nhiên rồi, chúng ta cần một Linux server, mình sẽ sử dụng OS phổ biến là Ubunt... ...

Quản lý PHP-FPM – process

1. Giới thiệu PHP-FPM có một file cấu hình với đầy đủ các chức năng chung, tuy nhiên nó không thuộc phạm vi đề cập ở đây. Ý tưởng của bài viết này là khám phá các thiết lập cấu hình mặc định và thi... ...

Session Nginx - hiện tượng C10k

Nginx một web services khá mạnh cho hiện tượng C10k . Có rất nhiều cấu hình của nó mà mình đã xem qua . Đa phần sysadmin không tìm hiểu kỹ về nó , đưa ra những tham số rất nguy hiểm cho hệ thống . ... ...

Nginx Tutorial #1: Basic Concepts

Chào các bạn! Mình xin giới thiệu đến các bạn turorial về nginx cơ bản. Tutorial này có ba phần với nội dung như sau: Khái niệm cơ bản: nhận biết sự khác biệt giữa directive và context, mô hình t... ...
  • 1
  • 2
  • 3