Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Javascript: Working with Date Object

Chào mọi người, hôm nay mình muốn giới thiệu với mọi người về Date Object, 1 trong những đối tượng mà chúng ta hầu như đều đụng đến ở mọi dự án. Và mình muốn chia sẻ hiểu biết của mình về Date Obje... ...

Sử dụng ViewPager2

ViewPager2 được Google phát hành vào tháng 2 năm 2019. Bạn có thể tìm thêm thông tin về bản phát hành alpha tại đây. Hãy cùng xem ViewPager2 có gì mới mẻ ko nhé! Các tính năng mới - Hỗ trợ bố trí ... ...

Cơ bản về Firebase trong Android

![](https://images.viblo.asia/b7efb3f1-6a74-4c6b-ba65-a98f9f59ed7b.png) Cơ sở dữ liệu là một phần quan trọng của rất nhiều dự án. Chúng ta lưu trữ, truy xuất, xóa và cập nhật dữ liệu trong cơ sở dữ liệu được lấy từ ứng dụng hoặc từ phần mềm mà chúng tạo ra. Mọi thứ t... ...

Uber Login Animation Mockup

Khi tôi thấy Animation của màn hình đăng nhập app Uber, tôi đã quyết định thực hiện tương tự trong một ứng dụng taxi cho khách hàng của tôi. Nó không giống nhau y hệt nhưng nhìn cũng khá đẹp. ... ...

Implement thư viện Paging với Kotlin

![](https://images.viblo.asia/bf2da16d-64a0-43ed-9e1b-f6045e8b6342.png) Paging Library Architecute (Google CodeLab) Tổng quan Hầu hết các app khi load một danh sách dữ liệu lớn để hiển thị lên màn hình đều sử dụng việc phân trang nhằm đảm bảo hiê... ...