Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

LinQ trong .NET framework

Ngôn ngữ truy vấn LINQ Trước đây ta từng biết trong các hệ cơ sở dữ liệu ta có thể thực hiện các câu lệnh truy vấn như from, where, select,... Đã bao giờ bạn nghĩ rằng ta có thể sử dụng các câu tru... ...

Evil Twin

![](https://images.viblo.asia/7b5246a5-a7dd-496f-99c2-62fb626ceea0.jpg) Kết nối không dây đã ra đời cách đây hơn hai mươi năm. Hiện tại, chúng đã trở thành xu thế và không ngừng tăng lên. Điểm truy cập WiFi công cộng ở khắp mọi nơi như: Nhà hàng, quán cà phê, trung t... ...

Deploy Air-viewer trên kubernetes sử dụng nginx ingress

![](https://images.viblo.asia/9a2020d4-0e5f-4b95-8f2a-7fe134cde4c0.png) Ở phần trước mình đã deploy nginx, cùng các service như tea hay coffee, đến phần này mình sẽ deploy 1 ứng dụng web có hệ thống được miêu tả như hình trên, phần sensor thì mình sẽ không làm chi ti... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 20