Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

PART 2: NESTJS - TypeORM(SQL)

LỜi GIỚI THIỆU - Nestjs có thể dụng các cơ sở dữ liệu khác nhau như MongoDB , sql... <br> - Để connect với sql cũng có rất nhiều package hỗ trợ như TypeORM, Sequelize. <br> - Nhưng bài viết ngày hô... ...

Nestjs + GraphQL + Postgres

I. Giới thiệu Hôm nay mình xin giới thiệu về cách tạo một project về nestjs kết hợp graphql và sử dụng postgresSQL để truy vấn dữ liệu II. Nestjs là gì - Là một framwork chạy trên nền nodejs. - Vì... ...

Framework Nestjs - Providers (part 2)

Lần trước mình đã giới thiệu đến các bạn về Framework Nestjs. Các bạn có thể xem lại tại đây. Hôm nay mình sẽ tiếp tục tìm hiểu về Provider nhé. Provider Provider là một khái niệm cơ bản trong Nest... ...

REST API with NestJS và MySQL

Giới thiệu về NestJS Nest là một framework để xây dựng server-side applications hiệu quả và scalable với Node.js. Nó sử dụng JavaScript lũy tiến, được xây dựng với TypeScript (nhưng vẫn cho phép dù... ...