Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Transition trong Navigation Component

Navigation Component giúp bạn triển khai các yêu cầu điều hướng phổ biến nhưng phức tạp trong ứng dụng của mình, cho phép bạn dễ dàng cung cấp các trải nghiệm nhất quán và có thể được dự đoán dễ dà... ...

Học React Native từ cơ bản đến nâng cao - Phần 8: Xây dựng Base Project (Boilerplate) cho React Native

![](https://images.viblo.asia/fbc25a8d-00a3-44a3-800a-faf2bd155194.png) I. Giới thiệu Chào các bạn ! Trong bài viết ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu 1 React Native Boilerplate để các bạn dễ dàng áp dụng vào 1 dự án thực tế. Thực tế thì React Native Boilerplate này của ... ...

Android Q: Gesture Navigation

![](https://miro.medium.com/max/2400/1*HA3ZtpNRcwzxvVjSKtfEtQ.png) Từ thủa sơ khai, Android đã được thiết kế để người dùng thao tác với những nút bấm - đừng quên rằng mục tiêu ban đầu của Android khi nó được sinh ra là để cạnh tranh với BlackBerry. Kể cả sau này... ...

React Navigation Part 2

Mở đầu Ở phần trước mình đã giới thiệu với các bạn về thư viện React Navigation, cách cài đặt và một số thuộc tính cơ bản. Sau đây mình xin giới thiệu sâu hơn về thư viện này. Navigation lifecycle... ...
  • 1
  • 2