Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Một số Functions hữu ích của MySQL

Query ra dữ liệu sau đó xử lý bằng ngôn ngữ lập trình thì cũng ngầu đấy nhưng bạn có biết MySQL cũng đã cung cấp cho chúng ta 1 số functions hữu ích này chưa? CHARACTER_LENGTH Thức ra thì nó cũng ... ...

Indexing for High Performance (Part 1)

Index là gì? Index - chỉ mục (còn được gọi là "key" trong MySQL) là cấu trúc dữ liệu mà các công cụ lưu trữ sử dụng để tìm kiếm một cách nhanh chóng. Index rất quan trọng để có hiệu suất tốt, nhất... ...

MySQL từ đơn giản đến phức tạp

MySQL rất là phổ biến, được sử dụng nhiều, nhưng mọi người thường hay quên mất cú pháp của nó, lúc nào cần dùng lại đi tra google. Vì thế bài viết này sẽ tổng hợp lại các cú pháp, từ cơ bản cho đến... ...

Nghịch ngợm với bài toán multi level query.

Mọi chuyện bắt đầu từ câu hỏi của bạn này : Tối ưu laravel . Hôm đó mọi người bàn luận cũng hăng, cuối cùng thành ra hơi loằng ngoằng xong cuối cùng anh em đều lười, chả ai vào viết câu trả lời cả ... ...

TÌM HIỂU MYSQL

PHẦN 1. Tổng quan về MySQL 1.1 MySQL là gì? - MySQL là 1 hệ thống cơ sở dữ liệu mã nguồn mở RDBMS, cho phép người dùng có thể thực hiện các thao tác liên quan đến cơ sở dữ liệu. - Hoạt động theo ... ...

Tìm hiểu về index trong mysql.

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách sử dụng index trong mysql thêm, sửa, xóa và đổi tên của index trong mysql. What is an Index in MySQL? Index là bảng tra cứu đặc biệt mà Database... ...

Tìm hiểu về SQL

Giới thiệu SQL là viết tắt của Structured Query Language, là ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc, cho phép bạn truy cập và thao tác với các cơ sở dữ liệu để tạo, xóa, sửa đổi, trích xuất dữ liệu. Các hệ ... ...

Tối ưu hóa việc thực thi query trong Mysql

![](https://images.viblo.asia/7fb1530c-7fb0-4acc-82de-f3d5686d0fdd.jpeg) Trong bài trước chúng ta đã tìm hiểu khái niệm và cơ chế vận hành của B-tree, một dạnh đánh chỉ mục để việc thực thi truy vấn dữ liệu được nhanh hơn, tuy nhiên đó là chưa đủ. Trong bài hôm nay ch... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 14